Úspešná premiéra našej školy na anglickej poviedkovej súťaži - Ťukni

V tomto školskom roku sa naša škola prvýkrát rozhodla zúčastniť poviedkovej súťaže Ťukni, ktorú zastrešuje Jazykový Kvet. Našu školu v nej, v kategórii anglický jazyk , reprezentuje Lucia Széplakyová (IX.A), ktorá so svojou poviedkou , Number 41 (Číslo 41), postúpila do celoslovenského kola tejto súťaže, pričom z každého regiónu z 12  postúpili len tri najlepšie poviedky.

Lucka je veľmi všestranná a talentovaná. Vlani vyhrala celoslovenské finále súťaže Jazykový Kvet a tento rok bol jej talent na písanie poviedok objavený náhodou na krúžku pripravujúcom na medzinárodnú skúšku Cambridge B1 Pet. Luckin pútavý štýl, ktorým je schopná aj jednoduchý dej vygradovať do prekvapivých zvratov, ocenila aj odborná porota. Porota tiež vyzdvihla výbornú Luckinu angličtinu a prirodzene znejúci text. Lucke budeme držať palce na celoslovenskom finále!