Úspešní riešitelia Matematickej olympiády

Dňa 12. apríla sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 6. – 8. ročníka. Žiaci riešili v okresnom kole tri úlohy. Je potrebné podotknúť, že nejde iba o správny výsledok príkladu, ale i o schopnosť zapísať postup, akým sa k výsledku žiaci dopracovali. Práve za správne zapísaný postup žiaci získavajú  väčšinu získaných bodov.
Našu Bethlenku úspešne reprezentovali: Dávid Takács (7.B), Eduard Manet (8.B). Úlohy v oboch kategóriách neboli jednoduché a sme radi, že chlapci sa stali úspešnými riešiteľmi. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v matematických súťažiach budúci školský rok.

Autorka článku: PaedDr. Ľudmila Trstenovičová