Úspešný ročník okresného kola OAJ pre našu školu

Dňa 19. januára 2023 sa na pôde našej školy uskutočnil 33. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 63 žiakov z celého okresu a bol pre nás úspešný. Po dvoch rokoch dištančnej formy mohli žiaci opäť preukázať svoje vedomosti a zručnosti aj v ústnej časti ktorá počas predchádzajúceho obdobia absentovala. Súťaž pozostávala z 2 častí. Písomnú časť tvorili úlohy zamerané na slovnú zásobu, gramatiku, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.

Po nej nasledovalo vyhodnotenie, pričom do ústnej časti postúpili len tí najlepší po písomnej časti. V ústnej časti museli preukázať svoje schopnosti a kreativitu pri rozprávaní príbehu podľa obrázku a rolovej hre.

Na olympiáde nás reprezentovali dvaja žiaci. V 1A kategórii (žiaci 5.-7. ročníka) Albert Kiss (7.b), ktorý zvíťazil  v školskom kole a svoje mimoriadne kvality potvrdil aj v okresnom kole, kde v náročnej konkurencii skončil na veľmi peknom piatom mieste a stal sa úspešným riešiteľom okresného kola. V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) bol našim želiezkom v ohni Martin Krištof (8.a), ktorý v mimoriadne nabitom školskom kole zvíťazil a na okresnom kole určite nesklamal, keďže v náročnej konkurencií 32 súťažiacich skončil na 8. mieste  a stal sa tiež úspešným riešiteľom OK OAJ. O veľmi vysokej úrovni v tejto kategórii svedčí fakt, že od víťazstva ho delilo len 5 bodov.

V súčte obidvoch kategórií potvrdila naša škola mimoriadnu úspešnosť a pripravenosť našich žiakov konkurovať tým najlepším v celom okrese.

Na záver by sme sa chceli poďakovať RZ Bethlenko za finančnú podporu akcie, vďaka ktorej sme mohli zabezpečiť vysoký štandard pre súťažiacich aj sprevádzajúcich pedagógov, a tým v dobrom svetle spropagovať našu školu. Takisto vyslovujeme veľké poďakovanie pekárni Orémusz Bánov za sponzorské zabezpečenie pečiva pre súťažiach a ich doprovod.