Úžasný úspech v biologickej olympiáde v kategórii D

Dňa 20.4.2023  sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D  v ZŠ na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch.  V teoreticko – praktickej časti  olympiády nás  reprezentovali  Albert Kiss a Laura Turčanová zo 7.B. Obaja si s úlohami bravúrne poradili. Spomedzi viac ako 50 žiakov si Laura Turčanová vybojovala hneď tú najcennejšiu pozíciu a získala tak prvé miesto, čím nás všetkých potešila. Ani Albert Kiss sa nenechal zahanbiť a stal sa úspešným riešiteľom olympiády. V projektovej časti nás reprezentovala zaujímavou prácou o Konejšivých signáloch zvierat Dominika Pňačeková zo 6.A triedy, ktorá získala pekné 4. miesto.
Našim šikovným žiakom srdečne blahoželáme, želáme im veľa ďalších úspechov aj v budúcom školskom roku a sme na nich právom hrdí.

Autorka článku: Mgr. Ivana Stanková