Vernisáž výstavy – Čarovný svet farieb 2021

Rozprávka sa rozpráva,
pesnička sa spieva
a kto sa rád  díva,
krásne veci spoznáva.       /František  Hrubín/

Týmito  slovami básnika  sa v piatok 4.6. 2021 začala slávnostná vernisáž.

V úvode sa krátkym kultúrnym programom predstavili žiaci II.C triedy. Prednesom a spevom potešili všetkých prítomných, ktorí prijali pozvanie a v piatok popoludní zavítali do našej školy.

Hostia  Dr. Helena Rusnáková, Ing. Helena Bohátová PhD, riaditeľka  knižnice A. Bernoláka,  vedenie našej školy a taktiež moje kolegyne a kolegovia boli súčasťou vernisáže. Po úvodnom programe nasledovalo priblíženie práce žiakov II.C triedy,  druhákov,  ktorí vystavené výtvarné práce  vytvorili počas hodín výtvarnej  výchovy. Individuálne a skupinové práce odzrkadľujú  najrôznejšie témy,  vesmír, rastliny, ročné obdobia, staroveký Egypt,  školské pomôcky a pod.  Ekologickú tému riešili pri príležitosti Dňa Zeme formou skupinovej práce. Taktiež projekt Urobme si farbičkové domčekovo bol  vytvorený  spoluprácou niekoľkých výtvarníkov – druhákov.

Rôznorodosť a pestrosť vystavených prác určite zaujme  návštevníkov, ktorí  na výstavu zavítajú.

V záverečnej časti boli malí výtvarníci odmenení paletou, tričkami a bublifukom. Výstava  je nainštalovaná vo vstupnom vestibule  školy.  Ak máte záujem,  môžete si ju prezrieť do konca školského roka.

Mgr. Gabriela Mizereová