Vernisáž výstavy Čarovný svet farieb 2023

V piatok 9. 6. 2023, v popoludňajších hodinách,  sa vo vyzdobených  priestoroch  ZŠ Ul. G. Bethlena v Nových Zámkoch uskutočnila vernisáž výstavy „Čarovný svet farieb.“

Výstava prezentuje výtvarnú tvorbu  žiakov I.A triedy a výtvarníkov navštevujúcich výtvarný krúžok Šikovníček. Výstavu svojimi výrobkami obohatili aj žiaci II. stupňa, ktorí svoje výrobky tvorili pod vedením pani učiteľky  Macákovej.

Prizvaní hostia  si v úvode vypočuli krátky kultúrny program v podaní žiakov  I.A triedy. Recitáciou a spevom potešili  všetkých prítomných.

Pozvanie na vernisáž prijali rodičia, starí rodičia, učitelia i vedenie školy.  Na paneloch vystavené výtvarné práce žiaci tvorili na vyučovacích hodinách i na výtvarnom krúžku. Pracovali rôznymi výtvarnými technikami, spoznávali výtvarno–výrazové prostriedky ako bod, línia, farba, tvar, priestor. Oboznamovali sa s teóriou farieb, miešaním základných a vytváraním sekundárnych farieb. Pomáhali im pri to rozprávka O troch slimáčikoch i nafúknuté balóny. Zistili, že farbou sa dajú vyjadriť pocity, chute i vône. Naučili sa, čo sú to flakóny a na čo slúžia. Tvorili jednotlivo i kolektívne. Zapojili sa i do výtvarných súťaží  Vesmír očami detí a  S knihou do neznáma.                       

Ak chcete nahliadnuť  do výtvarného sveta šikovných  výtvarníkov, máte možnosť do konca mesiaca  vo vestibule  školy.

Srdečne Vás všetkých pozývame.