Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími prebehol aj v tomto školskom roku. Deti nabrali odvahu dokázať, že majú prehľad o Slovensku, prírode a slovenčinu, matematiku a anglický jazyk dobre
ovládajú. Za snahu a šikovnosť získali krásne diplomy a spomienkové darčeky.

Titul Všetkovedko získali najúspešnejší žiaci:
3. ročník
1. A. Vörösová 3.B
2. M. Rezničeková 3.B
3. V. Helmešová, P. Riszner, 3.B

4. ročník
1. A. Vravkó 4.B
2. T. Zofčák 4.B

Titul Všetkovedkov učeň získal každý riešiteľ, podľa počtu získaných bodov najúspešnejší riešitelia sú:
1. L. Farkašová 2.B
2. A. Kurucz 2.B
3. J. Stejskal 2.A
4. J. Tóthová 3.B
5. V. Kádeková 4.C
6. J. Kecskés 4.C

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechovv budúcom ročníku súťaže.

Mgr. Erika Zemková