Výborné výsledky Bethleňákov v okresnom kole Pytagoriády

V dňoch 20. – 21. marca sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Je to súťaž, kde sa okrem počtu vyriešených príkladov získavajú aj body za ušetrený čas. Ak žiaci vyriešili aspoň 10 príkladov z 15, tak sa stali úspešnými riešiteľmi a vtedy mohli získať aj spomenuté bonusové body za ušetrený čas. V tomto roku sa Bethleňákom opäť darilo a mnohí sa stali úspešnými riešiteľmi a niektorí sa umiestnili i na popredným miestach.

Kategória P4
Matej Šebík (4.A) - 1. – 3 . miesto
Martin Vaškovič (4.A) – úspešný riešiteľ
Natália Mrázová (4.C) – úspešná riešiteľka

Kategória P5
Marko Madarász (5.C) - úspešný riešiteľ
Samuel Botka (5.A) - úspešný riešiteľ
Marko Szűcs (5.C) - úspešný riešiteľ

Kategória P6
Emma Kasášová (6.C) – úspešná riešiteľka

Kategória P7
Samuel Guštara (7.A) -  úspešný riešiteľ

Kategória P8
Eduard Manet (8.B)  - úspešný riešiteľ
Viktor Török (8.B) - úspešný riešiteľ

Všetkým menovaným žiakom Bethlenky gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
Autorka článku: PaedDr. Ľudmila Trstenovičová