Výborné výsledky našich žiakov v súťaži Englishstar

Koncom apríla sa takmer 100 žiakov našej školy zúčastnilo jedinej medzinárodnej súťaže na Slovensku s názvom Englishstar. Na rozdiel od iných jazykových súťaží súťažili žiaci ročníkov so svojimi rovesníkmi na celom Slovensku.

Naši žiaci dosiahli mimoriadne kvalitné úspechy- 5 žiakov školy dosiahlo úspešnosť nad 100 percent, čo je fantastický výsledok. Najúspešnejším bol žiak 1.a Maroš Demín, ktorý sa zaradil medzi najúspešnejších prvákov na Slovensku, za čo získal cenu od sponzora súťaže Fusakle. Väčšina našich žiakov získala úspešnosť nad 90 percent, čo svedčí o mimoriadne vysokej úrovni výučby anglického jazyka na našej škole. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!