Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Dňa 25.05.2023 sa v priestoroch Miestneho odboru Matice slovenskej v Nových Zámkoch uskutočnilo vyhodnotenie 31. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.
Zapojilo sa do nej 96 škôl z najrôznejších kútov Slovenska i zo zahraničia. Odborná porota mala neľahkú úlohu vybrať z veľkého množstva prác tie najlepšie. No napriek tomu sa s tým úspešne porotcovia popasovali a z každej kategórie vybrali tie najzaujímavejšie práce, ktoré sa nachádzajú v Zborníku 31. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Je nám veľkou cťou, že sme mohli v Nových Zámkoch privítať víťazov, ktorí sa zapojili do súťaže. Prejavili kreativitu, originalitu a svoj vrúcny vzťah k slovenčine a k Slovensku. Vďaka za zorganizovanie súťaže patrí vyhlasovateľom 31.ročníka súťaže, partnerom, sponzorom. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mesta Nové Zámky. Vďaka za zrealizovanie patrí všetkým, ktorí sa na súťaži akýmkoľvek spôsobom podieľali. Oceneným deťom srdečne blahoželáme! Ďakujeme i pedagógom, ktorí žiakov pripravovali.
Dovidenia o rok v Nových Zámkoch, priatelia!