Prehľad výsledkov školského zberu papiera v šk.roku 2020/21

V mesiaci október máme opäť za sebou dni plné snaženia a usilovnej práce v zbere papiera. Každý z Vás, ktorý ste sa zapojili do nášho zberu papiera, či už vhodením papiera do modrých nádob na papier alebo prinesením väčšieho množstva, ste boli zodpovední k nášmu životnému prostrediu a svojim malým kúskom pomohli našej planéte.

Teraz sa dozviete mená tých, ktorí pomohli najvýraznejšie a umiestnenie tried podľa priemeru v počte kilogramov  na žiaka.

Prvý stupeň
1. miesto: Bíziková Laura  III.C    1 160 kg
2. miesto: Solčánska Liliana I.B 925 kg
3. miesto: Csikós Peter              IV.A 623 kg
Triedne kolektívy:
1. miesto: I. B 2 926 kg priemer na žiaka 117,04 kg
2. miesto: III. C  2 794 kg priemer na žiaka 111,76 kg
3. miesto: IV. A 2 258 kg priemer na žiaka    94,08 kg

 

Druhý stupeň
1. miesto : Tóthová Ema VIII.B  1 350 kg
2. miesto : Haulíková Eva Daniela      V.C  1 260 kg
3. miesto : Némethová Bianca VI.A 875 kg
Triedne kolektívy:
1. miesto : VIII.B  2 559 kg priemer na žiaka 106, 62 kg
2. miesto : V. B  2 286 kg priemer na žiaka    99, 39 kg
3. miesto : V.C  2 018 kg priemer na žiaka    96, 09 kg

 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, žiakom, rodičom, starým rodičom, pedagógom, známym a v neposlednom rade aj pánovi školníkovi Milanovi Halászovi a údržbárovi Michalovi Bendovi.