Po dvoch covidových rokoch sa dňa 26. apríla konalo školské kolo Slávka Slovenska. Predstavila sa v ňom tridsiatka najlepších spevákov a speváčok na Betlenke. Súťažilo sa v troch kategóriách – najmladší žiaci 1.-3. ročník, starší žiaci 4.-6. ročník a najstarší žiaci 7.-9. ročník.
V prvej kategórii 1.-3. roč. zvíťazil Tobias Zofčák z III.B triedy, na druhom mieste sa umiestnil Daniel Suchý z III.B triedy a tretie miesto získala Sofia Belokostolská z II.A triedy.
V druhej kategórii 4.-6. roč. zvíťazila Kiara Szarvasová z V.A, druhé miesto obsadila Dominika Lampertová z V.C a tretie miesto porota udelila Lucii Laurovej z V.C.
V tretej kategórii 7.-8. roč. zvíťazil Gabriel Suchý z IX.C a na druhom mieste sa umiestnila Natália Anna Buffová z VIII.A triedy. Tretie miesto nebolo udelené.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za nesmiernu snahu a výborné výkony. Do Okresného kola Slávika Slovenska, ktoré sa uskutoční 11. mája 2022, postupujú víťazi školského kola. Budeme im držať palce, aby boli rovnako úspešní aj v okresnom kole a urobili dobré meno našej Betlenke.
Mgr. Štefan Prešinský