Vyhodnotenie súťaže vydavateľstva Hueber

Vydavateľstvo Hueber  vyhlásilo celoslovenskú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom bolo zatraktívniť výučbu nemčiny medzi žiakmi a umožniť im, aby popri učení  sa cudzieho jazyka mohli prejaviť aj svoju tvorivú stránku a  zapojiť fantáziu.  Žiaci súťažili vo viacerých kategóriách (videoklip, hra, prezentácia, artefakt, komix, plagát, audionahrávka, blog) . Rozhodujúcimi kritériami boli kreativita, originalita, spôsob spracovania a primeraná jazyková úroveň. V kategórii Komix /Rozprávanie príbehu  bola úspešná naša siedmačka, Zoe Kováčová. Získala  druhé miesto  s plagátom, na ktorom komixovou formou stvárnila  myšlienky malej Lili o svojom staršom bratovi Simonovi. Tešíme sa prajeme veľa radosti a úspechov pri ďalšej umeleckej tvorbe a učení nemčiny.

Mgr. Lucia Marenčíková