Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. vyhlásila environmentálnu výtvarnú súťaž na tému „Podzemná voda – zviditeľníme neviditeľné.“ Cieľom súťaže bolo pripomenúť význam nie len pitnej vody, ale i podzemnej vody, ktorá je ukrytá pod našimi nohami ako skrytý poklad. V súťaži naši žiaci obstáli na výbornú. Rôznymi výtvarnými technikami znázornili podzemnú vodu, jej prúdenie a výskyt v jaskyniach. Výtvarné práce porotu zaujali, pretože naši žiaci získali krásne ceny a umiestnenia.
Víťazmi sa stali:
V II. kategórii: Patrik Hlavička – 4.B – 1. cena
Nataly Magyarová – 4.B – 2. cena
Rebeka Petrášová – 2.A – 3. cena
V III. Kategórii: Natália Dobrová – 5.C – 1. miesto
Pavlína Mészárosová – 5.C – 2. miesto
Maxim Juhász – 4.B – 3. miesto
Cenu riaditeľa ZsVS získal Roman Danys – 4.C a Marko Pivoda – 2.A

Mgr. Henrieta Takácsová