Vynikajúce umiestnenia našich žiačok v regionálnej súťaži Strmeňove dni 2023

Dňa 30.05.2023 sa v priestoroch Základnej školy s materskou školou Karola Strmeňa v Palárikove uskutočnilo vyhodnotenie literárnej a výtvarnej súťaže Strmeňove dni 2023. Do súťaže sa zapojilo veľa žiakov. Spomedzi všetkých zúčastnených sa skvele umiestnili aj naše dve žiačky. SOFIA MÁRIA KASÁŠOVÁ (9.A) obsadila 1. MIESTO v kategórii poézie a 2. MIESTO si vysúťažila v kategórii prózy. EMMA KASÁŠOVÁ (6.C) získala 1. MIESTO v literárnej časti v 2. kategórii a 2.MIESTO vo výtvarnej časti súťaže.
Obom dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme im za fantastickú reprezentáciu našej Bethlenky! Prajeme im veľa zdravia a šťastia v ďalších súťažiach!