Vynikajúci úspech našej žiačky v celoslovenskej prehliadke recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2022

V dňoch 22.06.-25.06.2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2022 v Dolnom Kubíne. Stretli sa tam tí najlepší - víťazi krajských kôl. Celoslovenská prehliadka recitačných talentov sa realizovala v 1.-3. kategórii, 4.-5. kategória /stredoškoláci a dospelí/ súťažila. Našu školu excelentne reprezentovala Emma Kasášová /V.C/ - víťazka krajského kola, ktorá sa zúčastnila celoslovenskej prehliadky. V náročnej konkurencii si vybojovala Zlaté pásmo v 2. kategórii poézie. Nesmierne sa tešíme z jej skvelého umiestnenia a srdečne jej blahoželáme!
Prajeme jej pevné zdravie a veľa ďalších úspechov v rozvíjaní jej všestranného talentu!
Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Bethlenky, mesta Nové Zámky a Nitrianskeho kraja.
Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii všetkých kôl recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Veľmi sa tešíme, že sa tí najlepší recitátori zo všetkých kútov nášho malebného Slovenska mohli osobne stretnúť v Dolnom Kubíne.
 
PaedDr. Oľga Kasášová