Vynikajúci úspech nášho žiaka na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 14. 2. 2024 sa na Gymnáziu v Nových Zámkoch uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku,v ktorom nás v kategórii 1B reprezentoval víťaz okresného kola, žiak 9.B triedy, Eduard Manet. Súťaž pozostávala z dvoch častí - písomnej a ústnej. V písomnej časti sa súťažiaci popasovali s úlohami zameranými na slovnú zásobu, gramatiku, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Po krátkej prestávke nasledovala ústna časť, v ktorej žiaci museli promptne reagovať na vzniknutú situáciu v časti „Rolová hra“ a následne vymyslieť čo najzaujímavejší a vtipný príbeh. Náš Edo v konkurencii žiakov z ostatných okresov kraja obstál vynikajúco, keď ho od druhého miesta s počtom bodov 60,5 delil iba jediný bod a v celkovom poradí súťažiacich, ktorí získali 2. a 3. miesto s rovnakým počtom bodov 61,5 skončil na krásnom 4.mieste. Edovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu Bethlenky. Zároveň mu prajeme veľa ďalších študijných úspechov.
 
Autor: Mgr. Žaneta Hečková