Vystúpenie pre dôchodcov ku Dňu matiek v Astre

Dňa 14.05.2024 sme svojou prítomnosťou potešili drahé babičky a prababičky v Domove dôchodcov v Astre v Nových Zámkoch. Pripravili sme im kyticu uvitú z umeleckého slova, tanca a piesní, ktorú im nachystali naše šikovné a talentované deti. Bolo nám cťou, že sme mohli navštíviť drahých starkých a potešiť ich srdiečka. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, drahé babičky a deduškovia...