Výtvarná súťaž Betlehemská hviezda

Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže Betlehemská hviezda, ktorú vyhlásila Základná umelecká škola v Nových Zámkoch. Cieľom výtvarnej súťaže bolo uchovávať kultúrne a kresťanské tradície, osláviť 800. výročie vzniku prvého betlehemu na svete a výstavou súťažných prác umelecky prispieť k predvianočnej atmosfére v meste Nové Zámky.

Dňa 7.12. 2023 sa v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch konala vernisáž spojená s odovzdávaním cien výtvarnej súťaže. Do súťaže sa zapojili materské školy, základné školy , Centrum voľného času Pyramída z Nových Zámkov a žiaci  ZUŠ. Porota ocenila 5 najlepších prác v siedmich kategóriách. My sme sa zapojili do 4. kategórie, čiže so žiakmi 2. stupňa a získali sme až 4 ocenenia. Medzi ocenenými boli práce Zoe Kováčovej (7.A), Evelin Šípkovej (8.B), Taiísie Lapshun (9.B), Kristíny Kholodovej (9.B). Na výstave však nájdete aj veľmi pekné práce Hanky Ďurinovej (7.A) a Ninky Šulíkovej (8.B).

Výstavu si v priestoroch knižnice budete môcť pozrieť do 14. decembra. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, oceneným žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších umeleckých úspechov.