Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia do tried pre žiakov I. a II. ročníka v budove Základnej školy G. Bethlena 41, Nové Zámky vrátane stolov a stoličiek.

Dokumenty na stiahnutie: Výzva na predl.cenovej ponuky nábytok
                                                Príloha č.3 - Návrh kúpnej zmluvy nábytok