Workshop s ilustrátorom Jurajom Martiškom v Knižnici Antona Bernoláka

Posledné dni školského roku sú obyčajne venované výletom, záujmovým činnostiam alebo triednym programom. Naša škola využila ponuku Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch – Anton Bernolák Könyvtár, Érsekújvár a vo štvrtok 20. júna sme sa zúčastnili workshopu s ilustrátorom, maliarom a grafikom Jurajom Martiškom. Na workshope sa zúčastnili piataci, siedmaci a taktiež aj dve žiačky deviateho ročníka, ktoré zaslali svoje výtvarné práce do súťaže knižnice s názvom Anton Bernolák ako hrdina komiksu – ako vidia Bernoláka tínedžeri v 21. storočí.
V úvode podujatia ilustrátor porozprával žiakom o histórii komiksu, jeho tvorbe a spôsoboch komiksového spracovania. Predstavil im aj proces tvorby ilustrácií a porozprával im o knihách, ktoré ilustroval. Žiaci si z workshopu odniesli vlastný komiks, ktorý bol v mnohých prípadoch nielen vtipný, ale aj výtvarne dobre spracovaný. Ďakujeme KAB a pánovi Jurajovi Martiškovi za zaujímavé, poučné a príjemné podujatie a zároveň aj Fondu na podporu umenia, ktorý podujatie podporil z verejných zdrojov.
Juraj Martiška študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Kremnici a neskôr na VŠVU v Bratislave maľbu. Ilustroval desiatky kníh a učebníc pre deti napr. súbor Dobšinského rozprávok, Rozprávky Hansa Christiana Andersena, Pinocchiove dobrodružstvá, učebnice Matematiky, Etickej výchovy atď. Je autorom viacerých komiksových kníh. Spolupracoval s vydavateľstvom Don Bosco, a to nielen ako grafik, ale aj ako ilustrátor kníh Bruna Ferrera. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení, napr. Cenu Ľudovíta Fullu (2013).