Základné informácie pre žiakov 1. ročníka

Slávnostná triednická hodina a imatrikulácie prvákov začína 2. septembra 2020 o 8.00 hod v triedach s ohľadom na všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia a odporúčania. Žiaka prvého ročníka môže doprevádzať iba jeden rodič.

Prvý deň rodič prinesie so sebou vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 – príloha č. 1 a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti- príloha č.2. Čisté vyhlásenia budú k dispozícii pri vstupe do budovy. Nezabudnite si priniesť vlastné pero a samozrejme školskú tašku pre svojho prváčika.

Tešíme sa na Vás a spolu to zvládneme aj v týchto ťažkých časoch! Predpokladaný koniec imatrikulácie bude o 10:00hod. Tešia sa na Vás Vaše triedne pani učiteľky a pani vychovávateľky!

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 – príloha č. 1

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti- príloha č.2