Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili nám – našej škole – tým, že ste zapísali do našej školy to najcennejšie, čo doma máte – Vaše dieťa. Úprimne sa tešíme, že budeme mať od septembra takých láskavých a starostlivých rodičov, ktorí nám budú vždy nápomocní. Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za pomoc a dobre odvedenú prácu počas dvoch dní slávnostného zápisu na našu školu. Ďakujeme.