Zapojili sme sa do medzinárodného projektu e-twinning

Najlepším spôsobom, ako sa neustále zlepšovať v cudzom jazyku, je možnosť bezprostredne komunikovať s rovesníkmi z iných krajín, vymieňať si s nimi názory, skúsenosti a porovnávať životný štýl našich mladých ľudí so životom rovesníkov v iných častiach sveta. Je to zároveň najlepší spôsob predchádzania akýmkoľvek prejavom nenávisti a intolerancie.

Práve z týchto dôvodov sa naša škola rozhodla zapojiť do medzinárodného projektu e-twinning s názvom „Whatcomesaround, goesaround“. Do projektu pod vedením Mgr. Romana Kuttnera sú zapojené dve triedy našej školy - 8.A a 9.A. Pôvodne mali byť súčasťou projektu 4 krajiny, avšak turecká koordinátorka z rodinných dôvodov odstúpila z projektu, čiže v súčasnosti tvoria projekt okrem našej školy rovesníci z Portugalska a exotického zámorského departementu  Mayotte.

Na úvod projektu, v októbri, mali žiaci možnosť zoznámiť sa s partnermi cez hru zvanú „Mystery ZOOM“, kde sa mali žiaci možnosť prvýkrát vidieť a ich cieľom bolo navzájom si klásť otázky za účelom zistiť, z akej krajiny žiaci na druhej strane monitora sú. Následne mali vytvoriť prezentácie o sebe a porozprávať o svojich záľubách. Všetky prezentácie sú dostupné na pracovnej platforme projektu zvanej „TwinSpace“, do ktorej boli všetci žiaci pridaní, aby si mohli pozrieť prezentácie rovesníkov a začať si s nimi neformálne chatovať a nadviazať nové priateľstvá.

Momentálne nás, učiteľov, čaká neformálne „ZOOM“ stretnutie, počas ktorého ideme trošku upraviť aktivity projektu, aby boli zrealizovateľné aj počas dištančného vzdelávania, ktoré je realitou u nás aj v Portugalsku. Na december je pripravených viacero zaujímavých aktivít, o realizácii ktorých budeme následne informovať.

Mgr. R. Kuttner, koordinátor projektu