Beseda s Ondrejom Mackom

Je lepší Android alebo iPhone? Ktorý internetový prehliadač je najbezpečnejší? Aký je Váš názor na TikTok? Aj takéto otázky zazneli na záver prednášky o najnovších IT technológiách a ich bezpečnosti, ktorá sa uskutočnila dňa 17. marca 2023 v priestoroch školskej jedálne. Pozvanie na Bethlenku totiž prijal jeden z najznámejších novinárov, ktorý sa tejto problematike venuje už viac ako 30 rokov, dlhoročný šéfredaktor technologických magazínov, zakladateľ portálu TouchIT a expert na digitálne technológie, pán Ondrej Macko.

Aj keď je Európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti október, slogan "Uvažuj skôr, než klikneš" je aktuálny po celý rok. Presvedčil nás o tom aj náš vzácny hosť, ktorý časť svojej prezentácie venoval aj problematike hesiel a zabezpečenia používateľských účtov.

Okrem toho našim šiestakom až ôsmakom pripomenul, na čo by nemali zabúdať užívatelia sociálnych sietí, vysvetlil, ako na internete fungujú služby, ktoré sú "zdarma" a čo všetko si o nás internetový vyhľadávač pamätá. Medzi atraktívne témy patrila aj umelá inteligencia a predstavenie noviniek z digitálneho sveta. Priestor dostali aj ďalšie otázky žiakov, na ktoré pán Ondrej Macko trpezlivo a fundovane, využijúc svoje osobné skúsenosti, odpovedal. Na záver besedy žiaci odmenili nášho hosťa zaslúženým potleskom.