Fantastické výsledky našich žiakov v súťaži Expert geniality show

Na konci novembra 2023 sa 30 žiakov našej školy zúčastnilo súťaže Expert geniality show. V súťaži si žiaci vyberajú dve témy. Žiaci piateho a šiesteho ročníka majú dve dané témy, ktorými sú: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry; zatiaľ čo žiaci 7. -9. ročníkov si vyberajú z tém: Svetobežník, Góly, body, sekundy, Do you speak English, Mozgolamy, Od Dunaja k Tatrám a Tajomstvá prírody. Veľa žiakov našej školy sa umiestnilo na popredných priečkach v konkurencii rovesníkov z celého Slovenska. Ti, ktorí v súčte bodov z obidvoch kategórií skončili do 100. miesta, získali titul TOP Expert.
Žiaci piateho a šiesteho ročníka súťažili v témach: Ako funguje svet a Päť jazykov, pričom nasledovní žiaci získali pozoruhodné výsledky:
Daniel Soviš (5.b) a Olívia Demínová (5.c) získali v obidvoch kategóriách a titul TOP Expert (12. a 23. miesto), pričom Olívia skončila na 1.mieste v kategórii Päť jazykov kultúry, za čo získala knižnú poukážku. Viktória Kádeková (5.c) získala taktiež diplomy vo všetkých troch kategóriách. Natália Mrázová (5.c) získala diplomy v kategóriách Ako funguje svet a TOP expert.
Spomedzi šiestakov sa najviac darilo žiakom: Liana Turczelová (6.a ) - TOP expert (17. miesto), Samuel Botka (6.b) – TOP expert (26.miesto), za ktoré získal krásnu knižnú odmenu.; Tereza Széplakyová (6.a) – TOP expert (57. miesto)
V 7. -9. ročníkoch sme zaznamenali tiež množstvo výnimočných výsledkov. Zo siedmakov získala diplomy Emma Kasášová (7.c) v téme Od Dunaja k Tatrám a TOP Expert.
Z ôsmakov sa najviac darilo Albertovi Kissovi (8.b )- diplom za Do you speak English a TOP Expert a Matúšovi Gličovi (8.c) - diplom za Góly, body, sekundy.
Zo žiakov deviateho ročníka najviac zarezonovali výkony nasledovných žiakov: Alex Finda Martin Marenčík, Alex Hamran (všetci 9.b) - diplomy za Svetobežník+ GBS+ TOP Expert - 11. miesto a 16. miesto); Patrik Turczel (9.a) - Od Dunaja k Tatrám + GBS – 1. miesto; TOP expert - 19. miesto – knižná poukážka; Fedor Štrbák (9.a) – Tajomstvá prírody+ Do you speak English+ TOP Expert- 31. miesto) ; Marko Mituchovič (9.a) – Mozgolamy+ Do you speak English+ TOP Expert- 59. Miesto.
Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Bethlenky a šírenie jej dobrého mena. Sme veľmi hrdí na našich žiakov!
Prajeme im veľa zdravia a ďalších úspechov!