Fantastický úspech v celoslovenskom kole recitačnej súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 2021

Dňa 22. 10. 2021 sme sa  zúčastnili celoslovenskej recitačnej súťaže v interpretácii slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas.

Súťaž sa konala za prísneho dodržiavania všetkých opatrení. Pravidelným miestom konania sú Drienčany, ale tento rok sa realizovala v Rimavskej Sobote.

Recitátori z najrozmanitejších kútov Slovenska boli šťastní, že môžu svoje texty - konečne -recitovať pred publikom.

Po slávnostnom otvorení sa išli súťažiaci medzi svojich rovesníkov. Odborná trojčlenná porota hodnotila v každej  kategórii výkony detí.

Po interpretovaní slovenských rozprávok - všetkých súťažiacich - sa pobrala porota zhodnotiť ich výkony.

Vzácnym hosťom na súťaži bola slovenská spisovateľka Lena Riečanská, ktorá s deťmi viedla veľmi zaujímavú besedu. Pani spisovateľke kládli účastníci podujatia veľa zvedavých otázok, na ktoré im s radosťou odpovedala.

Po besede nasledovalo slávnostné vyhodnotenie. Našu školu reprezentovali dve žiačky Emma Kasášová (5. C) v II. kategórii a Sofia Mária Kasášová (8. A) v III. kategórii. Emmka obsadila krásnu tretiu priečku a Sofinka Mária skončila na úctyhodnom druhom mieste.

Obom recitátorkám srdečne blahoželáme! Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu  Bethlenky, mesta Nové Zámky a Nitrianskeho kraja.

Želáme im veľa zdravia, šťastia a úspechov v ich ďalšom napredovaní!

PaedDr. Oľga Kasášová