O predmete anglický jazyk

Základná škola na Ulici G. Bethlena je školou s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, čo znamená, že anglický jazyk sa učí už od prvého ročníka. Naša škola má vynikajúcu prestíž vo výučbe cudzích jazykov na okresnej aj krajskej úrovni, čo je zásluhou vynikajúcich a kvalifikovaných učiteľov anglického jazyka.

Učiteľmi anglického jazyka na 1. stupni:

PaedDr. Mária Šimoníková
PaedDr. Gabriela Mizereová
Mgr. Natália Šimonová
Mgr. Silvia Csókásová
Mgr. Tünde Valachová
Mgr. Klára Paulíková
Mgr. Erika Zemková
Mgr. Alena Furmánková 

Učiteľmi anglického jazyka na 2. stupni:

Mgr. Stanislava Kuttnerová
Mgr. Kamila Tomková
Mgr. Zuzana Horňáčeková
Mgr. Žaneta Mokrášová
Mgr. Roman Kuttner