Oceňovanie najúspešnejších reprezentantov nášho mesta za rok 2020

Mesto Nové Zámky - pánom primátorom PhDr. Mgr. art. Otokarom Kleinom - každoročne organizuje rozličné akcie. Jednou z nich je aj krásne podujatie Oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta Nové Zámky. Mladé talenty sú ocenené za mimoriadne výsledky, ktoré dosiahli v krajských či celoslovenských kolách v rôznych oblastiach – predmetových olympiádach, vo vedomostných či umeleckých súťažiach.

Napriek zložitej epidemiologickej situácii ani tento rok nebol výnimkou. Pán primátor ocenil reprezentantov za dodržania všetkých protipandemických opatrení.

Našu Bethlenku reprezentovali štyria žiaci: Emma Kasášová – IV. C, Oliver Farkaš – V. A, Sofia Mária Kasášová – VII. A a Gabriel Suchý – VIII. C. Deti súťažili v rozličných umeleckých súťažiach a šírili dobré meno nielen našej školy, svojho mesta, ale aj Nitrianskeho kraja. Veľmi sa tešíme, že sa im darilo a ich niekoľkoročná práca sa odzrkadlila v umiestneniach. Ocenení chlapci pracovali pod taktovkou pani učiteľky Anny Alexandrovny Farkashovej. Dievčatá pripravovala pani učiteľka PaedDr. Oľga Kasášová.

Všetkým oceneným deťom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa zdravia, šťastia a ďalších úspechov v ich napredovaní! Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej Bethlenky a mesta Nové Zámky.

 

PaedDr. Oľga Kasášová