Opatrenia ku COVID 19 platné od 12.10.2020

Vážení rodičia,

vzhľadom na odporúčanie ministerstva školstva od 12.10.2020 sa rušia všetky záujmové útvary (krúžky) okrem tých, ktoré môžu prebiehať online prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Ďalej sa rušia všetky exkurzie, školské výlety, plavecké a lyžiarske kurzy a školy v prírode.

Platí zákaz zhromažďovania sa v areáli školy a preto žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, po skončení vyučovania a naobedovaní sa odchádzajú okamžite domov.

V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:
 - podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
 - ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia Potvrdenie o chorobe  vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.