OZNAM

Vážení rodičia,
škola bude počas letných prázdnin otvorená na vybavovanie najdôležitejšej administratívnej agendy. Potvrdenia o dochádzke do školy a uložené neprevzaté vysvedčenia si môžete vyzdvihnúť každý pracovný deň v čase od 9:00 do 12:00 hod.