Riaditeľka školy oznamuje žiakom 5.-8.ročníka, že dňa 6.4.2022 poskytuje žiakom riaditeľské voľno podľa §-u 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu Testovania 9-2022.