Piataci na výstave Havrany a ich príbuzní

V stredu,16.6.2021, žiaci 5.A triedy navštívili  Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, kde prebiehala netradičná hodina biológie. Výstava Havrany a ich príbuzní bola vhodnou príležitosťou prehĺbiť si aktuálne učivo. Výstavu si žiaci  nielen pozreli, ale riešili  i kvíz. Odpovede na otázky museli žiaci hľadať v náučných paneloch. Piataci si potom zahrali ešte pexeso, urobili si fotky a cestu do školy si spríjemnili zmrzlinou.

Trstenovičová