,,Porazme obezitu“

Šport v kombinácii so správnou životosprávou výrazne prispieva nielen k fyzickému, ale aj duševnému zdraviu žiakov a žiačok. Preto sa naša škola tento školský rok zapojila do projektu s názvom ,,Porazme obezitu“.  V rámci prevencie a opatrení zameraných na predchádzanie obezity sme sa rozhodli pre cvičenie formou posilňovacích cvičení, nakoľko cvičenie so závažím prispieva k optimalizácii činnosti obehového systému, k zosilneniu kostí, šliach a väzov a k zlepšeniu činnosti imunitného systému.                                                                                                                                   

Žiaci a žiačky sa v rámci hodín telesnej výchovy naučia, ako správne precvičovať jednotlivé partie tela pomocou cvičenia so závažím. Posilňovacie cvičenia sú starostlivo vyberané vzhľadom na vek žiakov a žiačok. Realizujú sa pod vedením skúsených učiteľov telesnej výchovy našej školy.

Zapojením sa do projektu sme mali zároveň možnosť inovovať materiálno-technické vybavenie našej školskej posilňovne a v konečnom dôsledku tak zapojiť čo najviac žiakov do tohto projektu.

„Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja“.