O prvom stupni

Základná škola G. Bethlena už niekoľko rokov realizuje kvalitne a detailne prepracovaný   Školský vzdelávací program...

Systém hodnotenia a klasifikácie na 1. stupni ZŠ

Hodnotenie je pojem, s ktorým sa stretávame každý deň a pomáha nám zlepšovať svoje schopnosti...

Výlet do Nitry

... 14. máj bol deň, na ktorý sa žiaci 1, a 2. ročníka veľmi tešili...

„Aj my chceme mať olympiádu!“

Dňa 6.6. sa na Bethlenke pod záštitou primátora mesta PhDr. Mgr. art. Otokara Kleina, ArtD...

Noc s Andersenom

Vzťah ku knihám a čítaniu budujeme od malička. Mesiac marec je venovaný priateľom kníh. Aj v našej...

Desiata bez odpadu

Zapojili sme sa do envirovýzvy projektu EKO ALARM v piatok 10.2.2023. Keďže najviac odpadu mávame...

Čarovný Betlehem na Bethlenke

V piatok, 16. decembra sa Bethlenka premenila na čarovnú krajinu, v ktorej dominovala radosť, dobrá...

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 2022

Dňa 20.10.2022 sme sa zúčastnili celoslovenskej recitačnej súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté...

Finalisti celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 8

Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa mohli aj v...

Návšteva knižnice

Zima sa s nami pomaly lúči a prichádza jarné obdobie, ktoré začína mesiacom marec. Práve...

Október – Mesiac úcty k starším v 2.A

Témou triednickej hodiny v 2.A triede bol Október - mesiac úcty k starším. Druháci vyrobili...