O prvom stupni

Základná škola G. Bethlena už niekoľko rokov realizuje kvalitne a detailne prepracovaný   Školský vzdelávací program ...

Systém hodnotenia a klasifikácie na 1. stupni ZŠ

Hodnotenie je pojem, s ktorým sa stretávame každý deň a pomáha nám zlepšovať svoje schopnosti. ...

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 2022

Dňa 20.10.2022 sme sa zúčastnili celoslovenskej recitačnej súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté ...

Finalisti celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 8

Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa mohli aj v ...

Návšteva knižnice

Zima sa s nami pomaly lúči a prichádza jarné obdobie, ktoré začína mesiacom marec. Práve ...

Október – Mesiac úcty k starším v 2.A

Témou triednickej hodiny v 2.A triede bol Október - mesiac úcty k starším. Druháci vyrobili ...

Vernisáž výstavy – Čarovný svet farieb 2021

Rozprávka sa rozpráva, pesnička sa spieva a kto sa rád  díva, krásne veci spoznáva.       /František  Hrubín/ ...

Svetový deň rodiny

Každý rok 15. mája oslavujeme Svetový deň rodiny. Jeho význam spočíva v pripomenutí si dôležitosti rodiny ...

Čitateľský oriešok 7

Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na Slovensku sa mohli aj v ...

Večerné čítanie s baterkou

Čarovný svet rozprávok, kúziel a zázračných vecí ovládol detské izbičky v mesiaci marec, kde sa spolu ...

Knihy do škôl

Tento októbrový pondelok sme si tradične pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý oslavujú takmer na ...