O prvom stupni

-

Základná škola G. Bethlena už niekoľko rokov realizuje kvalitne a detailne prepracovaný   Školský vzdelávací program „EUROTREND“. Ten pozostáva z dvoch […]

Systém hodnotenia a klasifikácie na 1. stupni ZŠ

-

Hodnotenie je pojem, s ktorým sa stretávame každý deň a pomáha nám zlepšovať svoje schopnosti. Hodnotenie prebieha či už vedome […]

AKTUALITY

Vernisáž výstavy – Čarovný svet farieb 2021

-

Svetový deň rodiny

-

Čitateľský oriešok 7

-

Večerné čítanie s baterkou

-

Knihy do škôl

-

Hvezdáreň Hurbanovo

-