O predmete Matematika

Schopnosť riešiť problémové úlohy je veľmi dôležitá vlastnosť pre každého človeka. Táto schopnosť sa dá vypestovať a rozvíjať neustálym tréningom a cvičením. Veľkú úlohu v tréningu rozumu hrá matematika. Matematika - to nie je nielen učenie násobilky, riešenie príkladov a podobne. Jej úloha je oveľa širšia. Musí rozvíjať intelektuálne schopnosti žiakov, tvorivosť, predstavivosť, abstraktné myslenie, schopnosť logického myslenia. Navyše prispieva k vytváraniu určitých rysov osobnosti ako je vytrvalosť, pracovitosť, schopnosť riešiť úlohy. Poznatky a zručnosti získané v matematike sú predpokladom na štúdium prírodovedných i spoločenských odborov. Na vyučovanie matematiky preto kladieme veľký dôraz, či už prebieha v klasickej triede alebo v počítačovej učebni.

Vyučujúci matematiky na 2. stupni:
Mgr. Róbert Jonáš
Mgr. Milan Lampert
Mgr. Ľuboslava Kajanová
Mgr. Andrea Kecskésová
PaedDr. Beáta Macáková
PaedDr. Ľudmila Trstenovičová

Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

Každý rok v decembri sa koná školské kolo Pytagoriády. Zmerať svoje sily v matematickom myslení si mohli ...

Prvé miesto v okresnom kole Pytagoriády P7

V dňoch 29.3. a 30.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Žiaci riešili 15 matematických úloh, kde okrem ...

Fantastický úspech v okresnom kole Matematickej olympiády

Základná škola na Ulici G. Bethlena v Nových Zámkoch sa pravidelne zapája do rôznych súťaží  a olympiád. ...

Školské kolo Pytagoriády 2021/2022

8.12.- 9.12.2021 sa na celom Slovensku, teda aj na našej škole, uskutočnili školské kolá matematickej ...

Matematická prechádzka po Nových Zámkoch pre deviatakov

V stredu 10.11. 2021 sa žiaci 9.A a 9.B našej Bethlenky zúčastnili zaujímavej outdoorovej aktivity - matematickej ...

Nesmierne úspešný ročník okresného kola Pytagoriády

Každoročne sa naša škola zapája do rôznych súťaží - výnimkou nie sú ani matematické.Tento školský ...

Okresné kolo Matematickej olympiády kat. Z5

V stredu 27.1.2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády. Keďže epidemiologická situácia nedovolila „normálny“ priebeh súťaže, ...

2. miesto v Matematickej olympiáde kat. Z6

V utorok 9. apríla sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády. Stretli sa tu najlepší riešitelia domáceho ...