Úspešní riešitelia okresného kola Pytagoriády

V dňoch 9.4.2024 a 10.4.2024 sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Je to súťaž, kde sa okrem počtu vyriešených príkladov získavajú aj body za ušetrený čas. Ak žiaci vyriešili aspoň 10 príkladov z 15, tak sa stali úspešnými riešiteľmi a vtedy mohli získať aj spomenuté bonusové body za ušetrený čas. Aj našu Bethlenku úspešne reprezentovali nasledovní žiaci:

Michal Borka (III.B)
Štefan Kuruc (IV.C)
Matej Šebík (V.A)
Martin Vaškovič (V.A)
Marko Szűcs (VI.C)
Samuel Botka (VI.B)
Nina Borovicová (VIII.A)

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej Bethlenky.

PaedDr. Ľudmila Trstenovičová