Predškoláci na Bethlenke – ŠPORTOVÝ CHODNÍČEK

Dnes sme na Bethlenke mali záverečné stretnutie stimulačného programu „Predškoláci na Bethlenke“. Deti sa dosýta vyšantili v našej telocvični, kde boli pre ne pripravené rôznorodé aktivity. Pani učiteľky im za vytrvalosť a účasť  v celom programe odovzdali pamätné diplomy a drobné odmeny. Milé deti, ďakujeme za vašu účasť a tešíme sa na vás na zápise do 1. ročníka.