Predškolská príprava na Bethlenke - 2. stretnutie

V stredu 8.3.2023  sa uskutočnilo druhé stretnutie stimulačného programu Predškolská príprava. Zatiaľ čo rodičom prednášala naša školská špeciálna pedagogička a logopedička, tak deti s pani učiteľkami okrem rôznych aktivít navštívili telocvičňu a učebňu Moy Toy.