Prváci – prvý deň v škole

Základná škola na Ulici G. Bethlena v Nových  Zámkoch otvorila svoje brány dokorán a víta nových nádejných vedcov, umelcov, športovcov, každého so záujmom vedieť viac. Do prvých ročníkov hrdo kráčali prváci so svojimi školskými taškami, oblečení slávnostne, pretože už vopred vedia, že tento deň je pre nich neobyčajne výnimočný. Z malého človeka sa stáva veľký školák, žiak, ktorý je pripravený spoznať svet. Prostredníctvom inovatívnych a zážitkových metód, sú triedne pani učiteľky pripravené sprevádzať ich počas nasledujúcich rokov. Prvý deň bol pre každého žiaka i rodiča plný napätia. Očakávania, ktoré si deti niesli z materskej školy a predstavy z nového prostredia sa im ukázali v živej realite. Svoje triedy uvítali s radosťou a nadšením. Podľa symboliky pridelených k jednotlivým triedam ihneď spoznali svoje miesta i svoje nové pani učiteľky. Na školských laviciach ich čakali prekvapenia v podobe kníh, o ktorých doposiaľ len počuli z rozprávania dospelých. Niektoré z písmeniek na knižke už poznajú, spoločne si čítajú nový pojem. Je to predsa ich prvý ŠLABIKÁR!

Pre žiakov bol v prvý deň pripravený uvítací program, ktorý bol zavŕšený slávnostnou imatrikuláciou prvákov. Žiaci mali možnosť spolu s rodičmi vyfotiť sa popri stene s fotorámikom, ktorý jasne naznačoval každému, že „tu na tomto mieste stojí prvák.“ Veľmi sme vďační a obzvlášť radi s celým kolektívom pedagógov, že sme dnes mohli spoznať a uvítať nových žiakov našej Bethlenky. Želáme im, aby sa im v nasledujúcom školskom roku vyplnili všetky ich vysnívané očakávania a túžby, aby spolu s rovesníkmi kamarátmi prežili mnohé dobrodružstvá, naučili sa správne čítať, písať, počítať tak, aby z nich vyrástli žiaci, ktorým už na budúci rok budeme môcť hovoriť DRUHÁCI.

Mgr. Veronika Sedláčková