Rodinná olympiáda 2024

Dňa 31.05.2024 naša Bethlenka zorganizovala krásnu akciu - DEŇ RODINNEJ OLYMPIÁDY, ktorá sa opäť po roku uskutočnila v priestoroch našej školy. V úvode prítomných hostí privítal pán riaditeľ školy Mgr. Róbert Jonáš.
Nadšené deti aj so svojimi rodičmi sa zúčastnili najrozmanitejších aktivít na jednotlivých stanovištiach, ktoré si naši pedagógovia pre deti pripravili. Rozmiestnené boli na celom prízemí školy a v telocvični. Jazdu na koníkoch si deti mohli vychutnať na školskom dvore. Napriek nepriaznivému počasiu sme sa tešili bohatej účasti našich Bethleňákov a ich rodinných príslušníkov.
Obľúbenou aktivitou boli pre "pečeniachtivých" MAMIČKINE DOBROTY. Všetci mali možnosť ochutnať skvelé maškrty a zahlasovať za tú - pre nich - naj...
Hostia ochutnali aj skvelý guláš, ktorý navarili Darinka a Jožko Drugoví. Pochutili sme si aj na pečených jaterniciach a klobáskach. Remeselnú zmrzlinu od rodiny Hamranovej, cukrovú vatu, ovocné poháre a ďalšie dobroty si mohli všetci zapiť výborným osviežujúcim nápojom, ktorý pripravili pani vychovávateľky.
DJ Dodo nám svojou hudbou spríjemňoval celú akciu. Nezabudnuteľné momenty profesionálnym fotoaparátom zachytil pán učiteľ Mgr. Milan Lampert a pani učiteľka Mgr. Katarína Matunáková.
Vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu krásnej akcie - vedeniu školy, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a sponzorom, ktorí sú uvedení v závere článku.
Drahí priatelia, ďakujeme za početnú účasť a spoluprácu so školou. Tešíme sa na Vás na ďalších akciách našej Bethlenky.
SPONZORI:
Remeselná zmrzlina - rodina Hamranová
1. A - Michal Boros
1. A - Samuel Petrík
1. A - Leo Halász
1. C - rodina Bendíková
1. C - rodina Beňušková
1. C - rodina Cagáňová
1. C - Kika Hidas
Ďurkovičová
2. B - pani Lizáková
2. C - rodina Jašureková
2. C - rodina Orlíčková
2. C - rodina Michačová
3. A - rodina Mrázová
3. A - rodina Kajanová
3. C - pani Čuláková
3. C - rodina Bazsová
3. C - rodina Mészárosová
4. B - pani Židuliaková
4. B - rodina Končeková
4. C - pani Rumanová
4. C - Markéta Gaálová
4. C - firma Bestacleaning
4. C - Lucia Dobovičnik
5. C - Viki Kádeková
6. A - Lili Labancová
7. A - rodina Ďurinová
7. C - Natália Dobrová