Slávik Slovenska

Dňa  6.6. 2024  sa v priestoroch CVČ Domino v Nitre uskutočnilo krajské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Našu Betlenku reprezentoval v druhej kategórii  ( ročníky  4 – 6 ) Daniel Suchý z V.B triedy. V silnej konkurencii okresných víťazov Danko získal krásne 2. miesto a stal sa tak v Nitrianskom kraji druhým najlepším spevákom vo svojej kategórii. Aj touto cestou chcem poďakovať  Dankovi za skvelú reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí  aj Jankovi Baboľovi, ktorý ho doprevádzal na akordeóne a Dankovým rodičom za podporu a dopravu do Nitry. Druhé miesto nie je síce postupové, ale je veľkým prísľubom do budúcich rokov.                                  

Mgr. Štefan Prešinský