Triedny výlet 5.B a 6.B

Žiaci 5.B a 6.B sa na svojom triednom výlete vybrali spoznávať zaujímavosti starobylého baníckeho mesta Kremnica a jeho okolia. 

Naše prvé kroky smerovali do kremnického podzemia - navštívili sme Štôlňu Andrej, kde sme sa počas pútavej prehliadky v úplnej tme s prilbami a čelovkami na chvíľu cítili ako ozajstní baníci. 

Následne sme sa vybrali do historického centra Kremnice, kde sme pri prechádzke úzkymi dláždenými uličkami spoznávali pamätihodnosti mesta- unikátne mestské opevnenie a hrad či  mincovňu. Niektorí si pochutnali na tradičných “kremnických krumpliach”, občerstvili sa v cukrárni či reštaurácii a kúpili si pekné suveníry. 

Náš výlet sme zavŕšili v Kremnických baniach návštevou miesta, ktoré je presným geografickým stredom Európy. Plní nových dojmov a pekných zážitkov sme sa vrátili domov.