Týždeň mobility

Mesto Nové Zámky organizuje v rámci Európskeho týždňa mobility jedinečné podujatie. 20.09.2020 bude v čase od 14 00 h do 17 00h pre motorovú dopravu uzavretý vynovený centrálny mestský okruh a bude vyhradený pre cyklistov, korčuliarov a kolobežkárov, teda pre všetky prostriedky na kolesách, ale bez motora.
Sprievodné podujatia budú tvoriť prezentácia Odboru komunálnych služieb - Referátu dopravy MsÚ, Mestskej polície, elektrobicyklov a elektromobilov, ako aj stánky s občerstvením a iný program.