Uskutočnilo sa online okresné kolo OAJ

Dňa 13. januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré bolo netradičné z troch hľadísk. Prvým bolo, že podobne ako väčšina súťaží v súčasnosti sa uskutočnilo dištančnou čiže online formou. Druhým bol fakt, že za organizáciu okresného kola prevzala plnú zodpovednosť celoslovenská komisia OAJ, ktorá zostavovala a vyhodnocovala úlohy. Tretím bol fakt, že ústna časť úplne odpadla a výsledkové listiny sa zostavovali iba na základne výsledkov písomnej časti. S týmito sťaženými podmienkami si veľmi dobre poradila naša žiačka súťažiaca v kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) Kornélia Košťálová (IX.A), ktorá ziskom 33,75 bodov skončila na výbornom 6. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou. Nele k úspechu srdečne blahoželáme a prajeme jej v tomto roku veľa ďalších úspechov a predovšetkým, aby sa dostala na vytúženú strednú školu.