Uskutočnilo sa posledné zasadnutie žiackeho parlamentu

Dňa 8. júna 2022 sa uskutočnilo posledné zasadnutie žiackeho parlamentu v tomto školskom roku, ktoré z dôvodu neúčasti predsedu, viedol koordinátor ŽP  Mgr. Kuttner. Ten vyzdvihol úspešnú organizáciu vedomostnej súťaže „Mozog Bethlenky“, ktorá žiakov zaujala, ale aj pobavila.  Potom už nastal slávnostný okamih, na ktorý sa čakalo od septembra- vyhlásenie výsledkov súťaže o „naj triedu“ školy. Po započítaní všetkých bodov, výsledkov a úspechov sa víťazom tejto súťaže v  tomto školskom roku stala 5.c s 184,5 bodmi. Za ňou nasledovala trieda 9.b s počtom bodov 147,35 a na bronzovej priečke skončila trieda 8.a, ktorá získala za celý školský rok 131 bodov. Triedni učitelia víťazných tried si od koordinátora ŽP Mgr. Kuttnera prevzali finančnú odmenu vo výške 100€ za prvé, 50€ za druhé a 30€ za tretie miesto, ktoré sa môžu použiť pre danú triedu buď na triedny výlet alebo inú akciu.

     Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizoval žiacky parlament tretí ročník turnaja v počítačových hrách. Hlavnou ideou bolo spríjemniť voľný čas žiakov počas tohto mimoriadneho obdobia a prostredníctvom hrania počítačových hier, ktoré patria k hlavným voľnočasovým aktivitám väčšiny žiakov, im umožniť nadviazať nové kontakty a priateľstvá v rámci školy. Turnaj sa uskutočnil s rekordným počtom 5 hier- Minecraft, Rocket League, Fortnite, LOL a Valorant. Hru Minecraft vyhrali Sebastián Petrovics a Samuel Róža (obaja 8.a); víťazom Rocket League sa stali Adam Mucha a Maxim Madleniak (obaja 9.a); v hre Fortnite získal imaginárnu zlatú medailu Filip Bédi (8.a). V tímovej hre LOL sa víťazmi stal tím v zložení: Adam Kertész, Maxim Madleniak, Natasha Hamran, Matej Kuruc, Ján Jozef Bencze (všetci 9.a) a vo Valorante triumfovali  Adam Pinke (6.b), Erik Lebó, Alex Hamran, Martin Marenčík (všetci 7.b). Všetci víťazi a organizátori dostali Paysafecard v hodnote 10€. Veľká vďaka patrí organizátorom hier, ktorými boli: Peter Krupka (8.b- Valorant); Michal Slávik (8.b- Minecraft); Dominik Adamička (9.c -Fortnite) a Maxim Madleniak (9.a – LOL a Rocket league)

Keďže všetci členovia ŽP usilovne pracovali počas celého školského roka, zúčastnia sa exkurzie do Prezidentského paláca v Bratislave. Exkurzia sa uskutoční 24. júna a všetci členovia sa na ňu už veľmi tešia.

Na záver sa koordinátor ŽP ešte raz poďakoval za úspešnú činnosť ŽP počas celého školského roka a poprial ešte úspešné ukončenie školského roka. Deviatakom sa poďakoval za niekoľkoročnú aktívnu účasť na zasadnutiach a poprial im veľa šťastia na stredných školách.