Veľmi úspešné krajské finále súťaže Jazykový kvet pre našu školu

Dňa 28. apríla 2023 sa v priestoroch kultúrneho centra Zobor uskutočnilo krajské finále súťaže Jazykový kvet s množstvom účastníkov z celého Nitrianskeho kraja, medzi ktorými nechýbali ani reprezentanti z našej školy. Pred samotným finále sa uskutočnilo krajské semifinále, do ktorého museli zapojení súťažiaci poslať svoje nahrávky a porota vybrala tých najlepších do samotného finále. Všetci naši žiaci postúpili cez toto prvé sito.
Anglický jazyk reprezentovali dve žiačky, ktoré si zároveň odkrútili premiéru na takejto recitačnej súťaži. Obidve súťažili v kategórii poézia- próza prevzatá tvorba. Nguyen Vu Bao Ly (4.A – pripravovala ju Mgr. Stanislava Kuttnerová) sa predstavila v prvej kategórii, kde súťažili žiaci z ročníkov 1-4 rozprávkou o dvoch prasiatkach a za svoju výbornú angličtinu a pekný umelecký prednes získala výborné druhé miesto.
Tereza Széplakyová (5.A- pripravoval ju Mgr. Roman Kuttner) bola najmladšou účastníčkou v druhej kategórii pre ročníky 5-9 a pripravila si náročné dielo od J.K. Rowlingovej – The wizzard and the hopping pot. Za svoju výbornú angličtinu a pútavý prednes získala od poroty diplom za druhé miesto.
Naša škola bola ešte úspešnejšia v ruskom jazyku, kde sme mali dve želiezka v ohni, pričom obidvaja súťažiaci si takisto odkrútili svoju premiéru v tejto súťaži. Tomáš Chmelo (7.B – pripravovala ho Mgr. Anna Alexandrovna Farkashova) sa stal v kategórii poézia-próza prevzatá tvorba víťazom a zabezpečil pre našu školu postup do celoslovenského finále.
Ďalšou súťažiacou v ruskom jazyku bola Taisiia Lapshun (8.B- pripravovala ju Mgr. Anna Alexandrovna Farkashova), ktorá v kategórii bilingválnych žiakov taktiež zvíťazila a postúpila do celoslovenského finále.
Všetkým zúčastneným blahoželáme, pretože víťazmi sa stali už tým, že sa museli naučiť rôzne náročné texty a odprezentovať ich najlepšie, ako vedeli, čo sa všetkým podarilo. Postupujúcim srdečne blahoželáme a budeme im pevne držať palce na celoslovenskom finále.

Autor článku: Mgr. Roman Kuttner