Voľby do Rady školy

Dňa 30.9.2020 sa v rámci plenárneho zasadnutia rodičov uskutočnili voľby do Rady školy pri ZŠ na Ul.G. Bethlena. Do Rady školy boli zvolení za rodičov kandidáti:
Ing. Ildikó Javorčíková
MUDr.Katarína Szuszeková
Tóth Erich
Ing.František Tóth, PhD.

Blahoželám zvoleným členom a verím, že naša vzájomná spolupráca bude v prospech ďalšieho úspešného pôsobenia našej školy.

Mgr. Iveta Rajčániová, riaditeľka školy