Žiacky parlament ocenený za Detský čin roka

Žiacky parlament zorganizoval  minulý rok charitatívny žiacky ples, z ktorého výťažok bol venovaný žiačke našej školy, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii.  Za tento čin sme boli zaradení do súťaže Detský čin roka v kategórii Pomoc rovesníkom. V posledný májový deň sme získali pekný a hodnotný diplom z Nadácie pre deti Slovenska a dve hodnotné knihy (100 rokov Československa a Vedomosti v kocke) Knihy boli slávnostne odovzdané dvom žiakom školy pani riaditeľkou Mgr. Ivetou Rajčániovou.

Odmenenými sú žiaci, ktorí najväčšou mierou prispeli k zdarnému priebehu žiackeho plesu  - a naďalej sa aktívne zapájajú do činnosti ŽP - a realizácii jednotlivých aktivít. Je to súčasná predsedníčka ŽP Jana Labancová  (9.c) a podpredseda ŽP zodpovedný za tvorbu plagátov Samuel Laho (7.a).

Získanie týchto ocenení je pre náš - pomerne krátko fungujúci ŽP - veľkou poctou, ale zároveň aj záväzkom naďalej realizovať aktivity vedúce žiakov školy k tolerancii, empatii a prosociálnemu cíteniu.