Získali sme oficiálny certifikát na prípravu skúšky Cambridge B1 PET

Po minuloročnej úspešnej premiére pri príprave žiakov na medzinárodnú skúšku Cambridge B1 PET dostala tento školský rok naša škola oficiálny certifikát, že je akreditovanou inštitúciou oprávnenou pripravovať žiakov na túto skúšku. Sme poctení, že naša vlaňajšia vytrvalá práca priniesla takéto ovocie. Tento certifikát je pre nás veľkým ocenením, ale zároveň aj záväzkom naďalej pokračovať v intenzívnej príprave žiakov, ktorá tento školský rok prebieha v rámci krúžkovej činnosti pod vedením  Mgr. Hečkovej a Mgr. Kuttnera. Zaregistrovať na skúšku sa dá do konca marca 2023, pričom samotná skúška sa bude realizovať v Bratislave v priestoroch jazykovej školy International House 14.6.2023. Všetkým našim žiakom, ktorí o túto skúšku prejavia tento rok záujem, budeme držať palce. Tento certifikát je zároveň potvrdením vysokého kreditu našej školy vo vyučovaní anglického jazyka.